085 - 877 94 67 Offerte

Pas op met overstappen naar een ander liftonderhoudsbedrijf

Vaak goedkopere en snellere manieren om problemen op te lossen

Het gebeurt heel vaak en het lijkt ook heel logisch. Een lift functioneert niet goed en ondanks herhaalde verzoeken wordt het niet beter. Veel gebouweigenaren stappen dan over naar een ander liftonderhoudsbedrijf. Onze ervaring leert dat dat in veel gevallen niet de beste keuze is. Het kan veel geld kosten en is zeker geen garantie voor een beter functionerende lift. Wat is wijsheid?

Productaansprakelijkheid

Wanneer de lift is gebouwd of gemoderniseerd door het liftbedrijf dat de lift in onderhoud heeft, kan de gebouweigenaar aanspraak maken op garantie of productaansprakelijkheid. Dat wil zeggen dat hij reële verwachtingen mag hebben van de prestaties van de installatie. Worden die niet waargemaakt dan is er sprake van 'non-conformiteit'; de gebouweigenaar krijgt niet waar hij recht op heeft.

Schadevergoeding

Als verzoeken niet leiden tot een oplossing zal het liftbedrijf ‘in gebreke moeten worden gesteld’ en een redelijke termijn moeten krijgen om het probleem te herstellen (in juridische termen: nakoming). Lukt dat desondanks niet, dan heeft de gebouweigenaar in veel gevallen recht op schadevergoeding.

Het werk kan dan door een ander worden uitgevoerd en de kosten daarvan worden verhaald op het liftbedrijf. Als het zover komt, is het verstandig u bij te laten staan door een jurist en een onafhankelijke liftdeskundige.

Coulance

Soms is de garantie al lang verlopen en is aanspraak op productaansprakelijkheid niet meer realistisch. Toch gaat de lift defect voordat dit te verwachten was. In die gevallen wil de oorspronkelijke fabrikant, mits zij de installatie in onderhoud hebben, een deel van de investering in een nieuw component mee betalen.

Dit betekent dat wanneer de lift niet meer in onderhoud is bij de oorspronkelijke fabrikant een aanspraak op coulance bijna altijd kansloos is. Daarnaast is het voor de gebouweigenaar vaak niet te beoordelen wat de realistische prijs voor het werk is en dus ook niet of de voorgestelde coulanceregeling fair is. Een kostendeskundige kan daar een uitspraak over doen.

Liftaanpassingen

Als in de tussentijd het onderhoud is overgegaan op een ander liftonderhoudsbedrijf wordt aanspraak op garantie, productaansprakelijkheid en zeker coulance enorm ingewikkeld. Het oorspronkelijke liftbedrijf zal (terecht) als verweer aanvoeren dat er in de tussentijd door een ander liftbedrijf aan de installatie is gesleuteld en dat zij daar geen verantwoording voor kunnen nemen.

In veel gevallen gaat een nieuw liftonderhoudsbedrijf voortvarend aan het werk door vermeend defecte onderdelen te vervangen. Dat is kostbaar en vaak geen garantie op beter functioneren. De kosten hiervan lopen niet zelden op tot de kosten van een compleet nieuwe lift.

Een beroep op productaansprakelijkheid met eventuele inzet van een advocaat en liftadviseur was achteraf vaak goedkoper en sneller geweest.

Competentie

Toch kan het zijn dat een liftonderhoudsbedrijf niet in staat is om een bepaald type liftinstallatie te onderhouden. Er is onvoldoende kennis of toegang tot onderdelen. Of men heeft de apparatuur niet om de installatie uit te lezen en in te stellen. In dat geval kan een overstap naar een competent liftbedrijf een overweging zijn.

Hoe dan ook kan niet iedere lift door ieder liftbedrijf worden onderhouden, ook al beloven zij het wel. Weet aan wie u het werk uitbesteedt. Zelfs al zijn de ervaringen met een onderhoudsbedrijf positief dan is dat geen garantie dat uw specifieke lift door hen onderhouden kan worden.

Wat te doen?

Mocht u als gebouweigenaar tegen een dergelijke situatie aanlopen adviseren wij u het volgende in overweging te nemen:

  • Stel vast, of laat vaststellen, of er aanspraak gemaakt kan worden op productaansprakelijkheid of coulance.
  • Als dat het geval is, laat u dan bijstaan door een jurist en/of een liftdeskundige en volg het proces.
  • Als dat niet het geval is selecteer dan een liftbedrijf dat zeker competent is en stap dan over.

Hoe Liftintermediair u kan helpen?

Liftintermediair is gerechtsdeskundige, werkt regelmatig voor rechtsbijstandsverzekeraars en de geschillencommissie en kan objectief vaststellen of een lift voldoet aan de redelijkerwijs daaraan te stellen eisen, of het onderhoud met kennis van zaken wordt gedaan. Ook kan Liftintermediair zonder enig eigen belang adviseren in een technische oplossing, welke reële kosten dat met zich mee mag brengen en hoe deze kosten verdeeld zouden kunnen worden. Tenslotte heeft Liftintermediair met bijna 20 jaar ervaring voldoende marktkennis om te kunnen adviseren welk liftbedrijf voor de noodzakelijke werkzaamheden competent is.

Stel uw vraag aan De Liftintermediair

Aanhef *

Direct contact

U kunt tijdens kantoortijden ook altijd telefonisch contact met ons opnemen. Wij helpen u graag.

085 - 877 94 67maak een afspraak

085 - 877 94 67